Fakt və fikir arasında fərq nədir?

Fakt ve fikir arasinda ferq nedir?