1) Faktların yoxlanılmasının məqsədi nədir?
2) "Clickbait" termini nəyə istinad edir?
3) Etibarlı xəbər mənbələrinin olması niyə vacibdir?
4) Media savadlılığında tənqidi düşüncənin rolu nədir?
5) Onlayn mediada məlumat paylaşılarkən bu fəaliyyətdən yaranan nəticələr nəzərdən keçirilməməlidir, çünki bu, məlumatı istehlak edən tərəfin məsuliyyətindədir
6) Hazırlanmış xəbərdə hər hansı bir mənbəyə istinad edilməsi, həmin xəbərin doğru və yaxud yanlış olmasını müəyyən edirmi?
7) Media təhsilinin vacibliyini şərtləndirən amil:
8) Media savadlılığında açar sözlər:
9) Yanlış məlumat (misinformation ) nədir?
10) Media savadlılığı özündə hansı bacarıqları ehtiva edir?
11) Media savadlılığında:
12) Aşağıdakılardan hansı xəbərin doğru olmadığını göstərən əlamət ola bilər?
Yoxla
0%
100%